Habitatak

EUNISek egiten duen sailkapena kontuan izanda hauek dira Altzan aurki ditzakegun habitat motak eta azalera, guztira, 1.214,51 ha.

1. KOSTAKO HABITATAK
Harribil hondartzak (0,89ha)
Itsaslabarrak eta kostako harri landaregabeak (6,31ha)
Kostako txillarrak Erica vagans (69,5ha)

2. HARAN ATLANTIKOETAKO HABITATAK
2.1 Habitat erdinaturalak eta jatorrizkoak
Erreka eta ibaietako ur-xaflak (7,52ha)
Ibaiondoko haltzadi eurosiberiarrak (0,92ha)
Ura darien mendialdeko sahastiak (0,50ha)
Bazkatutako belazeak eta ukitu gabeak (85,49ha)
Bazkatu gabeko ebakitze belaze atlantikoak (109,46ha)
Albitz-belardiak eta Mesobromio belazeak (3,41ha)
Fruta-arbola landaketak (13,72ha)
Bertako heskaiak (10,12ha)
Iratze atlantiko eta azpiatlantikoak (15,40ha)
Sastrakak (9,14ha)
Ote atlantikoak Ulex europaeus (1,41ha)
Txilardi atlantikoak Ulex sp. (30,79ha)
Baso misto azidofiloak Quercus robur batez ere (211,63ha)
Pagadi eta harizti azido atlantiarrak (27,18ha)
Pago azidofilo atlantiarrak(9,57ha)
Hosto-zabaletako baso gazte naturalak (30,23ha)

2.2 Habitat ez-natural antropikoak
Baratzak eta haztegiak (97,76ha)
Bambu landaketak (0,43ha)
Espezie exotikoetako heskiak (0,42ha)
Populus sp. landaketak (0,69ha)
Platanus sp. landaketak (1,82ha)
Hosto-zabal erorkorreko landaketak (3,96ha)
Quercus rubra landaketak (1,10ha)
Robinia pseudoacacia landaketak (2,10ha)
Eucaliptus sp. landaketak (1,55ha)
Pinus pinaster landaketak (10,35ha)
Pinus radiata ladanketak (3,74ha)
Pinus nigra landaketak (0,13ha)
Gainerako pinudien landaketak (0,94ha)
Hosto-zabal erorkorretako landaketa gazteak (0,44ha)
Konifera landaketa gazteak (3,91ha)
Zanpatutako eremuak (10,42ha)
Soropil eta kirol-zelaiak (2,38ha)
Parke txiki eta apaindura-lorategiak (48,99ha)
Dentsitate altuetako herri eraikuntzak (269,52ha)
Dentsitate baxuetako eraikuntzak (18,80ha)
Bertan behera utzitako erauzketa eremuak (1,47ha)
Asfaltaturiko lursailetan dagoen landaretza (19,28ha)
Errepide sareak (52,53ha)
Kaiak (2,33ha)
Beste habitat artifizialak (3,63ha)
Hilerriak (1,36ha)
Zabortegiak (11,27ha)